Io mi anoio, 2008 | Framed c-prints. 47 x 17 cm

Io mi annoio
previous next